Esoteerista tietoa

Demonit

Kaikki demonit ovat hyvin vääryydellisiä. Demonit ovat hyvin vääryydellisiä, koska kaikilla demoneilla on pyhä tarkoitus vääryydellistää maailman toimintaa. Kaikkien demoneiden oikea toiminta on hyvin edistävää ihmiskunnalle. Oikeiden demoneiden toiminta on hyvin korkeatasoista. Kaikki demonit auttavat ihmisiä tulemaan toimeen paremmin vääryyden avulla, joka on hyvin harvoin haitallista vääryyttä.

Kaikkien demoneiden vääryydet ovat tuhottavissa vähemmässä määrin. Kaikki demonit ottavat hyvin harvoin uhreja käyttöönsä toisin kuin demoneista pelotellaan. Kaikki olentomme ovat demoneille kuin kavereita, sillä he vääryytensä avulla tulevat toimeen ihmisten kanssa kuin kuka tahansa. Demonit toimivat tavalla jolla he toimivat, sillä demoneilla on hyvin paljon kontakteja maailman ihmisiin. Tämä kaikki tapahtuu kanavoiden.

Kaikilla demoneillamme on hengen kuulo ominaisuus, jolloin demonit voivat kuunnella maailman ihmisten ajatuksia kanavointeina. Tämä kuulo-ominaisuus on maailman ihmisilläkin. Kuulo-ominaisuus on maailman ihmisten tukahduttama maailman ihmisiltä itseltään, sillä maailman ihmiset ovat nykyaikana tukahdutetumpia toiminnoiltaan kuin mitä henkimaailmassa ollaan.

Demonit elävät henkimaailmassa normaalin kaltaisia elämiä, siis kuten maailmassakin eletään, jolloin kaikilla demoneilla on hyvin tavallista toimintaa. Demonit eivät siis ole siten, kuin maailmassa tavataan ajatella, että demonit ovat ihmisille pahantekijöitä pelkästään. Sillä heidän toiminta on vääryydellisempää kuin maailman ihmisten, mutta sitä ei ole tarkoitettu vahingolliseksi toiminnaksi vaan henkimaailman järjestelmän mukaisemmaksi.

Demoneita on niin paljon, ettette uskokaan. Sillä kaikista elämistä luodaan demoni Helvettiin, joka on henkimaailman ulottuvuus. Demonit ovat rankaisijoina ihmisille, jotka toimivat demoneiden mukaan vääryydellisesti ihmisinä maailmassa ollessa. Tämä tapahtuu demonien alueilla, jossa henkimaailma on järjestänyt unenomaisia rangaistus toimintoja maailman ihmisille. Näin ihmisiä rangaistaan, kuten on kuviteltukin, heidän aiemmista vääryydenteoistaan.

Enkelit

Enkelit ovat pyhiä olentoja, joilla on paljon sanavaltaa henkimaailman asioihin. Valvojaenkelit tekevät jatkuvasti työtään henkimaailmassa olevina ihmisiä valvovina olentoina. Valvovat enkelit toimivat hyvin vääryydellisesti ihmisten suhteen harvemmin kuin kuvitellaankaan, sillä henkimaailma on tehnyt valvojaenkelit ihmisten valvojiksi.

Enkeleitä on hyvin monenlaisia. Heitä on tyypiltäänkin erilaisia. Eri enkelit tyypit perustuvat erilaisiin tilanteisiin, joissa enkelit syntyvät henkimaailman noituudella. Enkeleissämme on hyvin paljon vääryyttä ihmisiä kohtaan, sillä hekään eivät ole täydellisiä olentoja, vaan heillä on omia tarkoitusperiä toimia omilla tavoillaan, kuten on muillakin olennoilla.

Enkeleistä voidaan sanoa olevan tyypiltään pyhiä enkeleitä, valonhaltia enkeleitä, valon enkeleitä, pahuuden enkeleitä, soturi enkeleitä, vääryyden enkeleitä, kiroutuneita enkeleitä ja hyvyyden enkeleitä.

Enkelit ovat hyvin vääryydellisiä ihmisten suhteen hyvin harvoin, mutta toisinaan he aiheuttavat ihmisille ongelmia henkimaailmasta käsin. Enkeleitä asuu kaikkialla henkimaailmassa, mutta heitä on myös tietyillä enkeleille tarkoitetuilla alueilla. Tällaisia alueita kutsutaan myös muun muassa Helvetiksi ja Taivaaksi.

Jumaluudet

Jumaluudet ovat useimmiten asetettu Luojan toimesta olentojen pääjohtajiksi toiminnoiltaan. He ovat henkimaailman olentoina hyvin vaikutusvaltaisia muihin olentoihin nähden. Heihin uskominen on kuitenkin haitallista useimmiten. Jumaluuksilla on siis hyvin vääryydellinen asema hallussaan, jossa he voivat toimia melko vapaasti, mikäli he niin tahtovat. Mutta vääryydellisesti toimivat jumaluudet tullaan aina poistamaan, mikäli heidän katsotaan olevan haitallisia kaikille olennoille.

Kaikille olennoille haitalliset jumaluudet ovat siis poistettavissa asemastaan, koska Luoja ei aina hyväksy jumaluutta, joka on haitallinen olennoillemme. Jumaluudet asuvat Taivaassa, joka on henkimaailman ulottuvuus, jumaluuksina ollessaan. Kuitenkaan he eivät ole sen kummempia olentoina kuin ihmiset, ainoastaan heillä on henkimaailman järjestelmässä suuremmat toiminta mahdollisuudet annettuna Luojan toimesta.

Jumaluudet ovat hyvin vääryydellisiä useimmiten, koska jumaluuksilla on hyvin vähän kokemusta elämästä useimmiten. He vain sattuvat olemaan hyviä jumaluuden tehtävissä, kuitenkin ilman suurempaa kokemusta muustakaan toiminnasta. Jumaluutemme toimivat hyvin vääryydellisesti aiempina aikoina, mikä on myös nykyaikana jumaluuksien toimintatapa. Kaikkien jumaluuksien toiminnot ovat hyvin kiroutuneita melko pian jumaluudeksi asettumisen jälkeen, sillä olennot yleensä kierouttavat jatkuvasti jumaluuksien toimintaa, jolloin jumaluuksista tulee kiroutuneita.

Page 1 of 3 | Next page

Share