Ihmiskunnan historia

Julkaistu 14.11.2012

1.

Ihmiskunnan historia on kummallinen, sillä ihmisiä on ollut aiemmista ajoista asti. Ihmiset ovat aina olleet samannäköisiä, sillä kaikki perustuu luomiseen. Luominen aiheena on hyvin vääryydellistä tietoa kirjoitella, sillä ihmiset ovat liian vääryydellisiä toisilleen näillä tiedoilla. Ihmiset ovat tappaneet toisiaan jo aiempina aikoina, yhtä suuressa mittasuhteessa kuin mitä tänä päivänä harjoitetaan. Ihmiskunta on ollut hyvin vääryydellinen toisia ihmisiä kohtaan. Kaikki ihmiset ovat vääryydellisempiä kuin kuvitellaankaan henkimaailmassa. Silti ihmisillä on hyvä olla Maa planeetan järjestelmissä, sillä Luoja on hyvin luova olento, joka tekee järjestelmiä ihmisille, joilla he voivat olla vähemmän vahingollisia toisilleen.

Kaikkien Luojan olentojen edistävyys on hyvin vääryydellistä toimintaa, koska kaikki on vääryydellistä henkimaailmassa. Kaikille olennoillemme tulee aikanaan vääryyden lopetus lopputuomiolla, mikäli he eivät harrasta Luojan tasoista toimintaa. Kaikki voivat siis ryhtyä luojiksi, mikäli he haluavat Luojan sopimuksella tulla Luojan kaltaiseksi olennoksi. Luoja ei ole hyvin vääryydellinen olento, vaikka se siltä näyttääkin, mutta vääryydellisyys on hänelle tuttuakin tutumpaa. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryys on hyvin kiroutunutta toimintaa, jota Luoja haluaa vähentää jatkuvasti. Kaikki vääryydet ovat hyvin kiroavia, jolloin kukaan ei saa Luojan ymmärrystä, mikäli he tahtovat kirouttaa mieltään vääryyttä tehdäkseen. Kaikki Luojan sopimukset ovat vääryydellisempiä kuin aiempina aikoinamme, jolloin Luoja rupesi tekemään vääryyttä muille olennoille saadakseen järjestelmän toimimaan vielä vääryydellisemmin kuin miten ihmiset toimivat. Näin luotiin edistystä, sillä silloin vääryydelliset olennot eivät kyenneet kääntämään järjestelmää ympäri omalla vääryydellisyydellään.

Vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita aiempina aikoina, koska silloin kaikilla oli vähemmässä määrin hyviä järjestelmiä ohjaamaan toimintaa parempaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa täysin, sillä nykyaikanakin on hyvin paljon vääryyttä mukana toiminnassa, eivätkä nykyajan järjestelmät ole sen mukavampia ihmisille kuin mitä aiempina aikoina on ollut. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet ovat hyvin kieroutuneita vääryydellisyydeksi, jolloin kaikilla olennoilla on hyvin paljon kiroutuneita ajatuksia, mitkä aiheuttavat vääryydellistä toimintaa. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, joten kaikilla olennoillamme ei ole ollut koskaan täysin hyvin asiat.

Vääryydellisyytemme on hyvin vääryydellistä toimintaa, koska kaikilla olennoillamme on vääryydellisyyttä mukanaan erittäin suurissa mittasuhteissa. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon vääryyttä mukanaan aiemmista ajoista johtuen. Jokainen ihminen on joskus ollut valtion johdossa, jolloin kaikilla on ollut hyvin paljon vääryydellisiä toimenpiteitä. Kaikilla olennoillamme on siis kokemusta kaikista asioista, mikäli he ovat olleet olemassa jo 2000 vuotta sitten. Kaikilla olennoillamme on siis hyvin vääryydelliset toiminnot. 2000 vuotta sitten kykenivät kaikki elämään Luojan järjestelmissä hyvin vääryydellisiä elämiä, joissa kaikilla oli mahdollisuus elää yltäkylläisyydessä. Tämä johtuu siitä, että kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä.

 

2.

Kaikkien olentojen vääryyttä emme voi mitata, mutta kaikilla on silti mahdollisuuksia olla sydämellisiä toisille olennoille. Vääryydelliset olennot ovat hyvin kieroutuneita toisille olennoille, sillä he ovat kieroutuneet toisista olennoista aiempien aikojen vuoksi. Kaikki olennot ovat siis joskus tunteneet toisensa jollain tavoin, mikäli he ovat olleet olemassa 2000 vuotta sitten. Kaikilla olennoillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, koska kaikki olennot toimivat henkimaailman tasolla hyvin paljon toistensa kesken, jolloin kaikilla olennoillamme Maa planeetalla on kyky tutustua toisiin olentoihin henkimaailman avulla hyvin suurissa mittasuhteissa.

Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä, mikä tekee olennoista heikompia kuin mitä kaikkialla muualla on. Muualla on materiaaleja, jotka ovat vahvoja henkiolentoja, mutta eivät niin kykeneväisiä tekemään mitään erityisasioita. Kaikilla olennoillamme on vääryyttä mukanaan hyvin paljon, koska kaikki ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Asioiden korjaaminen on hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin kaikki vääryydet ovat hyvin kiroutuneita toimenpiteitä. Kaikkialla on hyvin paljon ongelmia, mikä tekee olennoista paljon muita olentoja kykenevämpiä, mikäli he osaavat ratkoa ongelmia.

Page 1 of 5 | Next page

Share