Kysymyksiä hengille 3

Päivämäärä 30.11.2014

1.

K: Mitä kykenemme tekemään kun saavutamme 90 prosenttia aivokapasiteetistamme?

V: Henkimaailman toimintaa, koska aivot ovat tosiaan välillä vähemmän sielumme käytössä, jolloin niillä ei saada Luojan

järjestelmässämme niin paljoa luovaa toimintaa aikaan, jos ne ovat tukahdutetut toiminnallisuudeltaan.

K: Mitä tulisi tehdä, saadaksemme paremmin henkiolentomme käyttämään aivojemme toimintoja?

V: Henkimaailma toimii ihmeellisesti aivojen tasolla, aivot tehdään siten, että kukaan muu ei saa käyttää aivojaan paitsi

täysin oikeudenmukaisesti elämällä. Oikeudenmukaisesti elämällä voimme tehdä niin paljon asioita, ettette usko kaikkia

sanomiani asioita.

K: Onko mahdollista kenelle vain alkaa elämään täysin oikeudenmukaisesti ja saada näin lopulta omat aivot täysin

hallintaansa?

V: Ei ole, kuolleet henget esimerkiksi eivät kykenisi käyttämään aivojen toimintoja todellisemmin, sillä tällaisilla hengillä

ei ole hengen kapasiteettia käyttää aivoja niin paljon, kuin niitä voisi käyttää.

K: Mitä tapahtuu sille osalle aivoistamme, jota sielu ei pääse käyttämään?

V: Sitä pyöritellään henkimaailman avustuksella juuri siten kuin henkimaailma hyväksi näkee.

2.

K: Ihmiset voivat kehittää telekinesian; voimmeko käyttää sitä liikuttamaan kehoamme antaen kyvyn kellua tarkoittaen

että voimme lentää käyttäen mieltämme?

V: Emme voi käyttää telekinesiaa tässä universumissamme.

K: Mitä se vaatisi, että voisimme käyttää telekinesiaa?

V: Se vaatisi universumin luonnonlaeilta erilaista toimintaa, kuin universumissamme on.

K: Voiko kuitenkin laitteilla saada aikaan vaikutusta, joka on telekinesiaa vastaavalla tavalla tapahtuvaa liikettä?

V: Laitteilla ei saa myöskään aikaan gravitaatiota, mutta kuitenkin painovoiman voi kumota sellaisilla laitteilla, jotka

muistuttavat eniten telekinesiaa.

3.

K: Onko universumi elävä olento?

V: On todellakin.

K: Mistä tämä olento muodostuu?

V: Se on täynnä eläviä olentoja, jotka yhdessä muodostavat maailmankaikkeuden.

4.

K: Mitä olentoja elää universumin ulkopuolella?

V: Ulkopuolella elää perushenkiolentoja, he ovat tehty kaikista olennoistamme, pyörittelemään ulkopuolen toimintaa.

K: Miten he elävät ulkopuolella, millaista siellä on?

V: He elävät Taivaan tasoisissa sijainneissaan, jossa on ulkopuolisten tarpeisiin nähden oikeat toiminnot.

K: Voiko maailman ihmisen sielu joskus päätyä ulkopuolelle?

V: Ei juuri ollenkaan, Luojan järjestelmät ovat ulkopuolen järjestelmiin hyvin vähässä mittasuhteessa, koska ulkopuolen

järjestelmä on toiminnassa universumin yleisjärjestelmässä.

K: Mikä on tämä universumin yleisjärjestelmä?

V: Se on kaikkialla universumissamme toimiva järjestelmä. Universumin toiminnot ovat Luojan järjestelmää vanhemmat.

5.

K: Ymmärrän että on ulottuvuuksia, rinnakkaisia universumeita, multiversumi, mutta se on kaikki ulkopuolisten olentojen

luomaa, miltä ympäristö siellä näyttää?

V: Ulkopuolella on hyvin vähän järjestelmien mukaista toimintaa, jolloin hyvin korkeatasoisin järjestelminemme teemme

vahinkoa ihmisille ulkopuolisina, ulkopuoliset eivät luo kaikkea maailmaan itsellään, vaan tähän tarvitaan Luojan

sopimukset, sillä kaikki muodostuu Luojan omista hengen ominaisuuksista. Täällä näyttää samalta kuin Taivaassa.

6.

K: Kuinka pitkiä ja suuria ovat ulkopuoliset universumin luojat?

V: Universumeita ei luoda ulkopuolella, siellä vain ohjaillaan toimintoja, muttei tehdä perus toimintoja. Ulkopuoliset ovat

hyvännäköisiä, kooltaan he ovat samanlaisia kuin ihmiset nykypäivänä.

K: Voivatko ulkopuoliset asua myös Maa planeetalla henkiolentonsa avulla?

V: Eivät voi, koska henkimaailma pitää heitä ulkopuolisina, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta elää täällä maailmassa.

7.

K: Miksi emme kykene helposti edistämään aivokapasiteettiamme 100 prosenttiin, mikä estää meitä tekemästä niin?

V: Meidän järjestelmämme ei voi sallia ihmisille kaikkea toimintaa, jota heidän mielensä saattaisi kyetä tekemään heille.

Tämän estää kaikki vääryydet, joita ihmiset tekevät, tällöin aivot kiroutuvat vääryydestä johtuen, eivätkä toimi silloin

juurikaan oletettavasti.

8.

K: Kuka loi ulkopuoliset, jotka loivat universumin?

V: Ulkopuoliset eivät ole luoneet universumia, vaan kaikki on luotu Luojan avulla, myös ulkopuoliset.

K: Mikä tehtävä ulkopuolisilla on?

V: Heidän tehtävänään on arvioida Luojankin toimintaa, kuten myös muiden ihmisten, ja aiheuttaa asioita heille heidän

ansaitsemallaan tavalla.

9.

K: Kuinka elämä alkoi universumin ulkopuolella ennen kuin se luotiin?

V: Henkimaailma on kyseessä tässä asiassa, se on aina ollut, fyysinen maailma ja siis universumi on luotu hieman

keinotekoisesti, jolloin ne eivät ole aivan yhtä todellisia kuin henkimaailma.

10.

K: Ulottuuksien luontiin käytetty teknologia, miten se toimii ja miltä se näyttää?

Page 1 of 2 | Next page

Share