Kysymyksiä hengille 8

21.1.2018

16-36, 2.4.2018

1.

K: Minkälaisia hirviöitä varten ufo poliisit ovat tarkkailemassa?

V: Tällaisia hirviöitä kuten pahempia ihmisiä kuin mitä ulkoavaruudessa sallitaan. Myös vääryys on toisinaan ihmisillä liian tärkeätä.

K: Mitä seurauksia näistä ominaisuuksista tulee ulkoavaruuden olennoilta?

V: Sellaisia häiriköintejä, että yksilöt tajuaisivat tehneensä jotain väärin. Tällaisesta ei voi puhua tämän tarkemmin.

2.

K: Masturbaatio, onko se väärin?

V: Ei tietenkään, vaan se on puhdasoppista toimintaa, sillä silloin ei vahingossakaan vahingoita ketään muita.

3.

K: Onko ihmiskunta tehnyt nykyaikana kuuhun laskeutumisia?

V: Tämä on päivänselvä totuus, emme ota kantaa spekulointeihin Maa planeetan asukkaiden toimeksiantamana.

K: Voidaanko Kuuhun tehdä tukikohtaa, jossa olisi pysyvää asutusta?

V: Tämä on hieman hankalampaa kuin ymmärtäisitte nykyaikaisine höpö höpö tietoinenne. Kuussa asuu valareita, jotka elävät siellä Kuun sisässä. Tällaiset olennot ovat erittäin vaarallisia, sillä heistä tiedetään niin vähän.

4.

K: Voitko kuvailla edes osittain illuminatin lajia?

V: Eläinhenkisiä ihmisiä kuvastaa noitamaisuus, sillä heidän toimintonsa eivät ole täysin ihmiskehon ominaisuuksia käyttäviä, vaan hengen tiedostamattomat osat kehossa toimivat sivupersoonien avulla enemmän kuin olennon omalla sielun toiminnalla.

5.

K: Kuka on rakentanut Egyptin suuret pyramidit?

V: Ne on rakentanut joku kansakunta jo ennen Egyptiläisiä. Tällaiset pyramidit olivat jossain määrin ulkoavaruuden toimintaakin.

K: Tiedetäänkö tästä kansakunnasta nykyaikana?

V: Ei tiedetä, he olivat ulkoavaruudesta tulleiden ulkoavaruuden olentojen kansalaisia, jotka elivät Maa planeetalla ilman ufo teknologiaa, vaikka heillä oli tietoa paljon enemmän.

K: Miten tämä kansa onnistui rakentamaan sellaisia rakennelmia?

V: He vain tekivät sen Luojan noituudella.

6.

K: Mikä on kemikaalivanojen olemus?

V: Tämä on perustietoa, emme tuo tähän mitään lisäyksiä mystisempää kun se ei ole.

7.

K: Kuinka paljon ikä on tekijänä suhteissa?

V: Ikä on hyvin vääryydellinen joissain tilanteissa, joten suhteiden pitäisi olla tasaveroisia kaikki näkökulmat huomioiden.

8.

K: Onko ilmiö, joka tunnetaan Isojalkana, olemassa?

V: Henkimaailma voi luoda hetkeksi tällaisia omituisia otuksia. Niitä nähdessä voi siis luulla tällaisien otuksien elävän metsissämmekin. Ne toimivat kuten kummitukset toisinaan, näyttäytyen ihmisille tietyissä tilanteissa.

9.

K: Onko ilmiö, joka tunnetaan lochnessin hirviönä, todellinen?

V: Tämä on sama asia kuin kummitukset, ainoastaan hieman suurempana ja eläinmuodossa, mutta emme väitä tehneemme henkimaailmasta tällaista ilmiötä kuin muuten vaan.

10.

K: Onko joidenkin eläinten tarkoituksena tulla syödyksi?

V:Tällainen on Luojan asioita, joten emme voi tähän vastata, sen sisältäessä niin paljon loukkaavaa tietoa Luojan toiminnasta. Sanottaisiinko tämän olevan lähinnä kiusaus Luojalta kaikille, jotka tekisivät vääryyttä siihen annettaessa mahdollisuus.

K: Eli tällaista tarkoitusta eläimillä ei ole?

V: Eläimet ovat Luojan järjestelmässä toteuttamassa elämiään kuten muutkin. Emme tee eläimistä sen enempää uhriolentoja kuin ihmisistämmekkään.

11.

K: Onko illuminati todellisesti abstrakteja olentoja, joilla ei ole fyysisiä kehoja?

V: Illuminati on myös astraalimaailmassa, joten osittain tämä piti paikkansa. Ne siis ovat kuin eläinten sieluja, mutta toisaalta maailmassakin elää illuminatin henkisiä ihmisiä, joten tämä on sama tilanne kuin millä tahansa muullakin olento tyypillä.

K: Onko eläinten enkelit sama asia kuin illuminatin eläinperäinen sielu?

V: Tämä ei pidä paikkaansa. Eläimistä tulee enkeleitäkin, kerubeiksi heitä kutsutaan, mutta eläinten sielut ovat syntyneet muulla tavoin kuin enkeleiksi, joten enkelit ja illuminati henget ovat toisistaan poikkeavia, vaikka molemmat ovat samankaltaisista olennoista peräisin. Henkiä syntyy kaikkialla koko ajan.

12.

K: Miksi lentäminen toisiin rinnakkais universumeihin on estetty?

V: Tämä piti paikkansa, mutta tämä vaatii henkimaailman yhteistoiminnallisuutta, sillä henkimaailma organisoi tällaisia lentämisiä. Eli emme anna minkään lentelyn tapahtua olentojen omien halujen mukaan pelkästään.

K: Miten tällainen määränpää kuin toinen universumi voidaan määritellä?

V: Lentolaitteilla on niin paljon tietoisuutta, että niihin voidaan huomaamattakin asentaa tiedot kohteesta, jolloin voimme henkimaailman avulla kohdistaa tämä määränpää ulkoavaruuden olentojen laitteisiin. Tämä vaatii hieman absurdia ajattelua, jotta henkimaailma voisi toimia huomaamatta maailman tasolle.

13.

K: Muistuttavatko Predatorit ja Meduusamiehet ulkonäöltään ihmisten esittämiä?

V: Tällainen on vääryydellistä toimintaa kysellä, mahdollisia ulkoavaruuden olentojen ominaisuuksia, joten emme voi sanoa tähän sanaakaan, joka pitäisi paikkansa.

14.

Page 1 of 3 | Next page

Share