Kysymyksiä Maan ulkopuolisille olennoille II

Päiväys: 12.03.2013

1.

K: Kuinka monta eri ulkoavaruuden ryhmittymää on tänä päivänä Maa planeetalla?

V: Noin viisitoista.

K: Miten paljon eri ryhmittymät eroavat toisistaan?

V: Ne eroavat toisistaan siten, että kaikilla on samanlainen vartalo vähän vähemmän Ne eroavat toisistaan myös muuten, kuten toimintasuunnitelmaltaan.

K: Miten erilaisia eri ryhmittymien kehot ovat ja mitä eri toimintasuunnitelmia heillä on?

A: Kaikilla on erilaiset kehot ulkoavaruuden olentojen tasoisesti, eli kehot muistuttavat tosiaan vähän vähemmän. Eri lajit ovat eri näköisiä hyvin paljon. Toimintasuunnitelmat poikkeavat toisistaan siten, että kaikki haluavat Maa planeetan itselleen vähemmässä määrin. Mutta toisaalta kaikki haluavat ottaa Maa planeetalta mukaan ihmisiä toimintaansa kotiplaneetoilleen.

2.

K: Miksi olette Maa planeetalla?

V: Maa planeetalla on niin paljon tekemistä meidän asioissamme.

K: Mitä tekemistä Maa planeetalla on teidän asioissanne?

V: Maa planeetalla on yliluonnollisen hyvää porukkaa.

K: Mitä hyödytte Maa planeetalla olemisestanne?

V: Me vain hyödymme siitä porukasta jota me tutkimme, koska se on niin hyödyllistä.

3.

K: Mitä teette Maa planeetalla?

V: Teemme avaruusaluslentoja tänne.

K: Mitä asioita lentonne Maa planeetalle koskee?

V: Ne koskevat kaikkia asioita, joita me voimme tehdä Maa planeetallamme.

K: Kuten mitä asioita?

V: Teemme Maa planeetalla tutkimustyötä osittain, mutta elämme myös täällä oppiaksemme asioita itsenäisesti.

K: Mitä asioita tutkitte?

A: Tutkimme kaikenlaisia asioita, joita ei voi kertoa.

4.

K: Oletteko rauhanomaisia?

V: Olemme rauhanomaisia.

K: Kuitenkin soditte joskus, eikö tämä pidä paikkansa?

A: Ulkoavaruuden ryhmittymät sotivat toisinaan.

K: Millä syillä aloitatte sotia ulkoavaruuden ryhmittymissä?

A: Sodan syyt vaihtelevat siten, että kaikilla ryhmittymillämme on ulkoavaruuden sotia toisia vastaan vääryydenteon takia.

5.

K: Pystyttekö auttamaan Maa planeetan asukkaita?

V: Emme pysty. Ette itsekään auta toisianne, ellei siitä ole teille hyötyä.

K: Onko siis oma hyöty teille tärkeää?

A: Se on hyvin tärkeää.

K: Mitä tämä johtuu, että ajattelette näin?

A: Universumissamme ei ole yhtäkään olentoa, joka ei ajattelisi omaa hyötyään.

6.

K: Millaisia ovat aluksenne, joilla olette Maa planeetalla?

V: Aluksemme ovat hyvin suuria sekä myös pieniä aluksia.

K: Millainen suurin aluksenne ja millainen on pienin aluksenne?

A: Tämä koskee asetietojamme, jollaisia ei voi kertoa teille vielä tänä päivänä.

K: Miksi tämä tieto ei ole meille soveliasta tänä päivänä?

A: Asetiedot eivät sovi teille tänä päivänä, koska kaikki tällaiset tiedot voivat haitata toimintaamme myöhempinä aikoina.

7.

K: Millainen Maa planeetan merkitys on teille?

V: Maa planeetalla asuu parempia ihmisiä kuin mitä me olemme; henkimaailma pitää heitä tällaisina.

K: Onko tämä oma mielipiteenne myös, että Maa planeetalla asuu teitä parempia ihmisiä?

A: Oma mielipiteemme Maa planeetan asukkaista on seuraavanlainen: Kaikki ovat ammuttavissa myöhemmin.

K: Mitä vikaa Maa planeetan asukkaissa on teidän mielestänne?

A: Olette hyvin pahoja ihmisiä meitä kohtaan.

K: Mitä tämä tarkoittaa, että olemme hyvin pahoja, tarkemmin sanottuna?

A: Olette liian vihamielisiä toisillenne, luonnolle ja meitä kohtaan.

K: Onko tilanteemme korjattavissa mielestänne?

A: Tilanteenne on hyvin vähän korjattavissa, paitsi joiltain osin.

K: Mihin suuntaan tilanteemme on menossa teidän mukaan?

A: Meidän mukaan tilanteenne on menossa siihen suuntaan, että kaikki tulevat kärsimään myöhempinä aikoina ulkoavaruuden ryhmittymien hyökkäyksestä.

K: Mikä aiheuttaa mielestänne tilanteemme huonontumisen?

A: Sitä aiheuttaa kaikki vääryydellisyydet, joita teidän planeetallanne toteutetaan vielä tänä päivänäkin.

8.

K: Muistutatteko ulkomuodoltanne Maa planeetan asukkaita?

V: Muistutamme heitä hyvin paljon.

K: Mistä tämä johtuu, että muistutatte Maa planeetan asukkaita?

V: Maa planeetan asukkailla on samanlainen geeniperimä.

K: Miten geeniperimänne on samanlainen?

V: Geeniperimämme on samanlainen, koska kaikkien olentojen geeniperimä vastaa toisiaan.

K: Onko tämä näin kaikkien universumin lajien osalta?

V: Kaikkien universumeiden lajien osalta ei ole, mutta valarien osalta on näin.

9.

K: Millaista on elää kotiplaneetallanne?

V: Valareilla on kotiplaneetallaan kaikenlaista pientä kivaa.

K: Millaista siellä tarkemmin ottaen on?

V: Siellä on hyvin vääryydellistä toimintaa harrastavia valareita.

K: Mitä tämä vääryydellinen toiminta on?

V: Se on hyvin vääryydellistä toimintaa, josta ei saa puhua tässä.

10.

K: Onko tieteen tekeminen teillä samanlaista kuin Maa planeetalla?

V: Ei ole, koska siellä ei ole samanlaisia toimintoja.

K: Millaista tieteen tekeminen on teillä?

V: Meillä on tieteen tekemisessä hyvin vääryydellistä toimintaa mukana.

K: Mitä tieteitä teillä on?

V: Me tutkitaan kaikenlaista toimintaa Maa planeetallammekin.

Page 1 of 4 | Next page

Share