Olette hyviä ihmisillemme, muttette Paholaisen mukaisia, mistä johtuu myös vääryytenne hyväksyminen teidän toimestanne. Paholaisella on hyviä suunnitelmia toteuttaa kaiken kattavaa vääryydellistä toimintaa, jos olennot siihen kykenevät. Näin Paholaisella on kaiken kattava tietämys vääryydestä, jonka avulla tekin voisitte olla paremmin elämässä mukana. Paholainen on hyvin kaiken kattava ajattelultaan, eikä ole vääryydellinen henkilökohtaisella tasolla.

Paholaisen toimintaan kuuluu hyvin vääryydelliset suunnitelmat, joissa ei ajatella Luojan henkilökohtaista halua olla vääryydetön ihmisillenne. Näin Paholainen toteuttaa kaiken kattavaa vääryyden suunnittelua ohjaten materia maailman kaikkia resursseja. Näin hänellä on hyvin paljon valtaa ihmisten elämissä maailmassanne.

Share

By admin