Tarinoita sivu-universumista

Julkaistu 13.11.2012

1.

Kaikilla on vääryydellisyyttä mukanaan, koska Luoja on niin vääryydellinen. Tämä johtuu Luojan toiminnasta aiempina aikoina.

Uusilla alueillamme on hyvin paljon kehitettävää, sillä kaikki alueet ovat vääryydellisiä alun perin. Vääryydet ovat katoamassa nykyaikana paremmin kuin kuviteltiinkaan. Kaikki vääryydet eivät lähde kuitenkaan pois aivan lähiaikoina.

Kaikilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, sillä olennoilla on paljon toiminnan puutteita. Olennot ovat hyvin kieroutuneita olentoja, koska olennoista saadaan hyvin paljon toimintoja aikaiseksi kieroutuneina. Olennot ovat kieroutuneita kaikista olennoista.

Olennot ovat hyvin kieroutuneita kaikista olennoista, koska olennoilla on hyvin paljon sivupersoonaolentoja mielensä toiminnoissa. Kaikki olennot ovat hyvin kieroutuneita sivupersoonaolennoista, koska tämä on jumaluuden järjestelmän tahtoma toiminto. Kaikilla on paljon sivupersoonaolentoja, jolloin kaikki ovat henkimaailman ohjauksessa. Henkimaailma ohjaa olentoja, koska henkimaailman pitää pitää kiinni asemastaan.

Henkimaailman olennot ovat kaikista vääryydellisimpiä olentoja. Henkimaailman olennoilla on mielessään ainoastaan maailman ihmisten tasoiseksi kehittyminen. Henkimaailman olennot ovat vähemmän kehittyneitä, jolloin vääryys johtuu heidän kehityksen tarpeestaan.

 

2.

Suuremmasta kehityksen tarpeesta johtuen kaikki Luojan olennot ovat hyvin vääryydellisiä. Kaikilla olennoilla on vääryyttä mukanaan, jolloin kaikilla olennoilla on kehitystarpeita. Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä tästä johtuen. Olennot ovat vääryydellisiä, koska kehityksen tarve on vääryydellinen toiminto. Olentojen kehitystarve on hyvin tarpeellista toimintaa, jolloin olentojen tulee kehittyä paremmin toimiviksi olennoiksi. Olentojen kehitystarpeesta johtuen olentojen tulee tehdä vääryyttä samassa mittasuhteessa kuin missä heidän tulee kehittyä.

Olennoilla on hyvin paljon kehitystarpeita myös Maa planeetalla. Olennot ovat hyvin kiroutuneita, koska Maa planeetan olennot tekevät vääryydentyötään, jotta he voisivat kehittyä. Kaikki kiroutuneet olennot ovat hyvin vääryydellisiä muiden olentojen toiminnasta johtuen. Kaikki olennot ovat hyvin toimivia Maa planeetan järjestelmissämme, jolloin Maa planeetalla on hyvä järjestelmä. Järjestelmät on luotu Maa planeetalle edistystä saadaksemme.

Edistys on vääryydellistä toimintaa hyvin harvoin, koska vääryys on kontrolloitavissa edistyksellisyydessä. Tällöin vääryydet eivät tee pahaa työtään olentojen tuhoamiseksi. Kaikkien olentojen tulee tehdä Luojan sopimukset, jotta he voisivat ymmärtää järjestelmiämme. Kaikilla olennoilla on tällainen kyky tehdä Luojan sopimukset, jolloin heidän pitää hyväksyä Luoja heitä vahvempana olentona, eikä lähteä kilpailemaan Luojan kanssa. Luojan kanssa kilpailu on vaarallisempaa kuin kuviteltiinkaan, sillä Luoja pitää heitä vihollisinaan, jolloin kaikki vääryys on valloillaan Luojan kanssa taistellessa. Luoja pitää heitä vihollisinaan, koska Luoja ei hyväksy kilpailijoita, jolloin kilpailu on vääryydellistä toimintaa. Kilpailutilanteessa pyritään vain voittamaan toinen fyysisellä tasolla, jolloin edistystä syntyy hyvin vähän, jos ollenkaan.

 

3.

Kaikki olennot ovat Luojan järjestelmissä eläviä olentoja. Kaikilla järjestelmillä on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, myös Luojan järjestelmällä. Luojan järjestelmissämme kaikki olennot ovat hyvin kiroutuneita olentoja, jolloin kaikilla on vääryyttä mukanaan.

Kaikilla olennoilla on hyvin paljon tekemistä muiden universumien kanssa. Universumeiden olennot elävät sivu-universumeissa aina toisinaan, jolloin sivu-universumeissa eletään hyvin toisenlaisessa tilanteessa kuin missä Maa planeetalla eletään nykypäivänämme. Sivu-universumit ovat täynnä vaarallista toimintaa, jolloin sivu-universumeissamme ollaan hyvin erilaisissa elämän tilanteissa.

Kaikilla sivu-universumin olennoilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, koska sivu-universumeissa tehdään vääryyttä paljon enemmän kuin Maa planeetalla. Maa planeetan olennot ovat sivu-universumeissa aina toisinaan; tällainen sivu-universumissa käynti on mahdollista henkiolennon avulla. Maa planeetan olennot käyvät sivu-universumeissa aina toisinaan, koska Maa planeetan ihmisiä rangaistaan huonosta toiminnasta lähettämällä heidät sivu-universumiin, jossa asiat sujuvat huonommin tai paremmin henkiolennon tarpeista riippuen.

Henkiolennolla on kaikki kyvyt tehdä uusia sivu-universumi käyntejä milloin tahansa, koska henkiolento voi siirtyä täysin kehon havainnoimatta muutosta tällaisesta käynnistä sivu-universumissa. Kanavoiden tällaisesta tilanteesta voi kuitenkin hankkia tietoa, jolloin keho havaitsee uuden henkiolennon käynnin sivu-universumissa havainnoiden kanavoiden ympäristön henkimaailmaa.

 

4.

Page 1 of 5 | Next page

Share