Ulkoavaruuden ryhmittymien nykytilanne #6

Julkaistu 17.1.2013

1.

Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin vaikealla tavalla toimivia. Ulkoavaruuden ryhmittymissämme toimitaan hyvin päinvastoin kuin miten Maa planeetalla toimittaisiin, jos Maa planeetalla olisi samanlaisia ongelmia. Kaikki ulkoavaruuden olennot toimivat hyvin vääryydellisesti Maa planeetan olentoihin verrattuna. Kaikkien olentojen vääryydet tullaan aina korjaamaan rangaistuksilla.

Ulkoavaruuden olennot ansaitsevat tällaisia rangaistuksia hyvin paljon. Kaikki ulkoavaruuden olennot toimivat hyvin kieroutuneesti kaikille muille olennoille. Kaikilla olennoillamme on Luojan järjestelmissä hyvin vääryydellinen asema, jota he voivat hyväksikäyttää hyväksikäyttämällä järjestelmiä vääryydellisesti.

Ulkoavaruuden olennoillamme on sellainen merkitys, että Maa planeetta tuhottiin aiempina aikoina ulkoavaruuden olennoilla, sillä Maa planeetan järjestelmät olivat hyväksikäyttäneet ulkoavaruuden olentojen toimintaa, mistä ulkoavaruuden olennot suuttuivat Maa planeetan asukkaille.

Kaikki Maa planeetan olennot toimivat ulkoavaruuden ryhmittymissä aina silloin tällöin; elämällä elämiä ulkoavaruuden planeetoilla. Ulkoavaruuden olennot voivat taas elää Maa planeetalla aina toisinaan, jolloin olennot toimivat eri planeetoilla hyvin paljon. Eri planeetoilla toimiakseen olentojen on tehtävä Luojan sopimukset, ettei heille tulisi ongelmia eri planeetoilla eläessään.

2.

Ulkoavaruuden olennoillamme on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa Maa planeetalle, jolloin kaikki olentomme toimivat Maa planeetalla hyvin vääryydellisesti. Hyvin vääryydelliset ulkoavaruuden olennot toimivat hyvin kiroutuneesti, koska ulkoavaruuden olennoillamme on niin kiroutuneet toiminnot. Ulkoavaruudessamme olivat hyvin vääryydelliset olennot tehneet tuhotoimintaa nykyaikanamme.

Ulkoavaruuden ryhmittymillämme toimittiin Luojan vastaisesti aiempina aikoina, mutta nykyaikana Luojan järjestelmät saivat ulkoavaruuden olentojen järjestelmät uskomaan itseensä. Valar ulkoavaruuden olennotkin ovat uskollisia Maa planeetalle toisinaan. Kaikkien valareiden merkitys on tuhota Maa planeetta kumminkin. Tällainen ei sovi Luojan järjestelmille, sillä Luoja on hyvin vääryydellinen uhkaileville olennoille.

Kaikille valareille tulee myöhemmin ulkoavaruuden olentojen kautta ongelmia nykyisellä järjestelmällään. Kaikki ulkoavaruuden olennot eivät hyväksy valareita, vaan he ovat valareita vastustavia. Kaikkien valareiden ongelmat liittyvät uhritoimintaan, jolloin valareillamme on hyvin kiroutunut älykkyys. Kaikkien valareiden tulisi tehdä Luojan sopimukset, mutta he eivät halua tehdä tällaista ilman hyötyä.

Kaikilla valareillamme on hyvin paljon Luojan järjestelmissä sanottavaa Maa planeetan asioista, sillä he ovat hyvin paljon Maa planeetan ihmisten kaltaisia. Maa planeetan ihmiset ovat toisinaan ulkoavaruuden olentojen noitumia myöskin, jolloin ulkoavaruuden olentojen manipuloinnit vaikuttavat Maa planeetan asioihin.

3.

Kaikki valarit ovat ulkoavaruuden olennoistamme vääryydellisimpiä meitä kohtaan. Kaikkien valarien tuhoutuneisuus vastaa harmaita ja liskomiehiä. Joten he ovat hyvin paljon samanlaisia kuin mitä harmaat ja liskomiehet olivat lopun aikoina. Kuitenkin pahimmat vääryydet on poistettu ulkoavaruuden olennoiltamme samoin kuin Maa planeetaltamme.

Ulkoavaruuden olennot toimivat Maa planeetalla hyvin kieroutuneesti. Ulkoavaruuden olennoista ei tiedetä mitään virallista kautta, sillä he ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Kaikki vääryydet johtuvat ulkoavaruuden olentojen toiminnasta, jollaista he harjoittavat omilla alueillaan sekä avaruusaluksissaan. Ulkoavaruuden olennot toimivat Maa planeetalla kieroutuneesti, koska kaikkialla on ulkoavaruuden olentoja Maa planeetan asukkaina. Joten tämä on hyvin epäselvä tilanne, sillä Maa planeetta on ulkoavaruuden ryhmittymien planeetta jo tänä päivänä hyvin suuressa mittasuhteessa.

Ulkoavaruuden ryhmittymillämme oli hyvin kauaskantoisia suunnitelmia aiempina aikoina ennen lopputuomiota Maa planeetan suhteen. Maa planeetan olennot eivät tykänneet ulkoavaruuden olennoista ennen lopputuomiota, vaan he pelkäsivät ulkoavaruuden olentoja. Kaikki pelokkaat olennot olivat helppoja uhreja kiroutuneiden suunnitelmien toteuttamiselle.

Helpotetut suunnitelmat toimivat hyvin vääryydellisesti Maa planeetan asukkaille, sillä he kirosivat valarit hyvin vääryydellisellä kirouksella harmaiden ja liskomiesten takia. Kaikki valarit, harmaat ja liskomiehet ovat nyt sodassa keskenään. Harmailla ja liskomiehillä on vääryydellistä toimintaa toisille lajeille vähemmän kuin kuviteltiinkaan, sillä heidät on hyvin suurilta osin tuhottu valarin ja lepakkomiesten avulla.

4.

Page 1 of 2 | Next page

Share